Til alle klubber og lagledere

NIHF får ganske ofte informasjon om at lag tillater spillere fra andre klubber å trene/prøvespille uten skriftlig godkjennelse fra moderklubb.  Dette er i strid med NIHFs lov, og vi finner at dette nå MÅ skjerpes inn fra alle klubber/lagledere og trenere.

Dette fordi moderklubb til spillerne ofte ikke er kjent med aktiviteten og blir satt i en svært vanskelig posisjon dersom lag må trekkes rett før/rett etter seriestart, og, ikke minst, fordi ingen spillere som trener/prøvespiller uten slik godkjennelse har gyldig forsikring.  Forsikring (lisens) er kun gyldig i aktivitet for den klubb spilleren har sin spilleberettigelse.  Ved eventuelt skade kan det dermed være klubb/lagleder/trener som tillater slik trening/prøvespill som ansvarliggjøres for økonomisk dekning.

Videre vet vi også at slik trening/prøvespill ofte leder til overgang, uten at klubben spilleren er spilleberettiget for har hatt noen mulighet til å finne årsak og påvirke avgjørelsen. Dette er meget uheldig og oppfattes som lite redelig.

Det presiseres videre at å ta i mot spillere i aldersbestemte klasser på trening/prøvespill, deretter meldes overgang og at det til slutt ikke finnes tilbud i spillers egen årsklasse gir ingen rett til dispensasjon fra alderbestemmelsene.  Det betyr at klubber kan ikke ta i mot spillere med mindre de har tilbud i klassen de tilhører.

Dette står i NIHFs lov, og som gjelder ALLE klubber, ALLE spillere – uansett årsklasse (se spesielt pkt 3):

§ 28 Medlemskap i idrettslag, opptakelse, plikter, spilleberettigelse

(1) En utøver må være medlem av det idrettslag utøveren spiller for/representerer. En utøver er spilleberettiget når utøveren har oppfylt forpliktelsene til sitt idrettslag, har fått godkjent overgang og har sin lisens i orden. Tilsvarende gjelder for dommere.

(3) En utøver kan ikke delta i privatkamper for eller trening i annet idrettslag uten tillatelse fra idrettslaget utøveren er spilleberettiget for.

Denne teksten er sendt alle klubber og registrerte lagledere.  Det påhviler mottakere å informere internt, inkludert trenere og foreldre.

Spørsmål kan rettes til:

Grethe-Elisabeth Fjeldstad
Norges Ishockeyforbund

Epost: gef@hockey.no
Tlf: 22895645