Prosjektet «Fair Play-ambassadør»

Fair Play er kanskje idrettsnorge sitt største og mest kontinuerlige holdningsskapende arbeid. Men det er viktig at det «lever» i hverdagen der hvor aktiviteten skjer – i de enkelte klubber.

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair Play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger og synliggjør hvordan ishockeyen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair Play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør ishockeyen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair Play handler om det som skjer på og utenfor isen og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

I en ishockeykamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere.

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, publikum, media og andre aktører har alle et ansvar for å forsterke det gode ishockeymiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

For å kunne påvirke holdninger og oppførsel blant trenere, lagledere, spillere og publikum må vi ha fokus og tiltak rettet mot Fair Play. Bruk av Fair Play-ambassadører er et tiltak ØIHK setter i gang for å skape en best mulig ramme rundt kampene i barnehockeyen.

Trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket i fotballen, og vi fører nå dette prosjektet i en variant tilpasset ishockey. Vi kaller kampverten Fair Play-ambassadør.

Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en person som tar imot gjestelaget og man har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Fair Play-ambassadørens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair Play. Ambassadøren har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.

Å bære den gule vesten som kampens Fair Play-ambassadør krever at man møter alle på en etisk god måte og kretsen ønsker at den som bærer vesten skal være en god representant for arbeidet med å skape gode holdninger blant alle involverte i Norsk ishockey.

Kretsen har, i samarbeid med klubbenes dommeransvarlige, gjennomført innføringskurs med foresatte rundt alle lagene U8-U13 i Østfold.

Østfold Ishockeykrets ønsker å rette en stor takk til prosjektets leder, Rita Rygh, og klubbenes dommeransvarlige for god presentasjon og igangsetting. Og takk til alle lagene som har tatt prosjektet meget godt imot. Arbeidet i løpet av sesongen og evalueringen blir spennende å følge.

Se PowerPoint-presentasjonen fra innføringskurset her

Er du Fair Play-ambassadør? Da finner du rapportskjemaene i høyre kolonne her på nettsiden.