Oppstartsmøte kretsserien 2015/2016

Østfold Ishockeykrets inviterer herved til det årlige oppstartsmøtet for de yngste lagene. Møtet er obligatorisk for lagleder og hovedtrener U8, U9 og U10. Støtteapparat, klubbledelse og andre er i tillegg hjertelig velkomne.

 Bilde til sak2

 

Formålet med møtet er at de som påtar seg tillitsverv skal tilføres kompetanse både med tanke på gjennomføringen av sine oppgaver i forbindelse med kretsserien, samt hvilke retningslinjer og regler som gjelder på dette nivået i vår idrett. Vi snakker om hva vi mener er viktig sportslig sett, og man vil også få bedre kunnskap om hvordan norsk hockey er organisert. Ikke minst har vi fokus på hva som er viktigst når det bedrives barneidrett – idrettsglede!

Tid og sted

Mandag 14. september kl. 18:00 i Idrettens Hus Østfoldhallen.

Tema

Oppstart og organisering, antall spillere og lag, arrangement, kampreglement og bestemmelser, gjennomgang av dommeregler m.m. Vi ønsker et aktivt møte med innspill og konstruktiv diskusjon.

Møteledere

Kretsserieansvarlig Rita Rygh og kretsleder Jenny Karlstad-Solberg.

Bekreftelse på oppmøte

Lagleder sender en felles bekreftelse (for både obligatoriske og evt. andre) med navn og verv/stilling til ritarygh@yahoo.no innen 31. august.

Laget skal til møtet ha en formening om hvor mange spillere de har og hvor mange lag de stiller med i serien.

God sommer og vel møtt i september!