Om kretsen

Østfold Ishockeykrets består av kretsstyret hvor styremedlemmene er representanter fra våre fire breddeklubber, samt trenere og ledere fra samme klubber.

Kretsstyret velges av kretstinget hvert år og evnen til å se helheten og et ønske om at Østfoldhockeyen skal bli bedre, er gode kriterier valgkomiteen ser etter i aktuelle kandidater. Vi er personer med både lang og kort fartstid innenfor hockey, noen på is og andre utenfor, men fellesnevneren er at vi elsker hockey, liker å stå på og at vi gjør det som skal til for at kretsen skal nå sine mål.

Styrets arbeid foregår utelukkende på dugnad og vi baserer oss på ren frivillighet.

Kretsens ansvarsområder:

Sport:
• Kretsserien U8, U9 og U10
• Kretslag U15
• Jentekretslag U14-U17
• Tilrettelegging for Østfoldjentene U8-U10 og U11-U13
• Kretssamlinger U13, U14 og U15, samt jenter U8-U13 og U14-U17

Kurs:
• Introkurs (instruktør DNSH)
• Trener 1-kurs
• Kretsdommerkurs

Administrativt:
• Alt administrativt i forhold til sportslige aktiviteter
• Bistå NIHF i alle spørsmål som gjelder ishockeyidretten innen kretsen
• Bistå klubbene/lagene i alle spørsmål som gjelder ishockeyidretten
• Kampreglement og retningslinjer
• Behandle søknader om spill utenfor kretsen U8-U13
• Behandle søknader om arrangering av treningskamper U8-U13
• Arkivere protokoller U8, U9 og U10
• Fag-/temadager
• Samarbeidsmøter
• Ledermøter
• Styremøter

Kretsens fokusområder:
• Rekruttering
• Spillerutvikling
• Jentehockey
• Trener-/leder-/klubbutvikling
• Samarbeid