ØIK søker aktiv og engasjert ungdom

I forbindelse med Youth Olympic Games (YOG) 2016 vil det arrangeres en Fakkelturne gjennom hele Norge, og Østfold Idrettskrets vil i den forbindelse danne en styringsgruppe med ungdom i alderen 16-25 år.

YOG NIFDen 3. februar 2016 er vi så heldige å få «fakkelbilen» til Østfold! Vil du være med å engasjere ungdommen rundt om i Østfold og lage et storslått arrangement i forbindelse med «fakkelbilens» besøk?
Søk om å bli en del av styringsgruppen for YOG-2016!

Mer info finner du i utlysningsbrevet.