NIHF: Invitasjon til ungdomslederseminar

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til sitt årlige ungdomslederseminar.

Sted: Quality Airport Hotell, Gardermoen
Dato: Lørdag 9. februar 2019
Klokkeslet: 10:00-16:00
Målgruppe: Sportslig leder for junioravdelingen i klubben, kretsleder/sportslig ansvarlig i kretsen

Temaer
 Spill på små flater – retningslinjer og anbefalinger
 Erfaringer og diskusjon knyttet til hybridversjon ved tute bytt
 Erfaringer med voksenperson som mentor for de yngste dommerne
 Innføring av styremedlem med ansvar for barneidrett i alle klubber med aldersbestemt
virksomhet
 Sportsplan for barn og ungdom
 Dyktiggjøringskurs for trenere på det nivået hvor de virker
 Åpen post

Under åpen post ber NIHF om at klubber og kretser melder inn eventuelle andre temaer som det er ønskelig å få belyst. Temaene meldes innen onsdag 30. januar.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj, deltagerne dekker selv sine reiseutgifter, samt drikke til maten. NIHF dekker reiseutgifter (idrettspris på fly) for en representant fra hver klubb fra Rogaland, Sør-Trøndelag, Hordaland og Nord-Norge, samt en representant fra disse kretsene. Det er plassbegrensning. Hver klubb og krets kan stille med en deltager. Dersom det fremdeles er ledige plasser forbeholder vi oss retten til å plukke ut deltagere. Sammen med bekreftelse på din deltagelse vil du motta detaljert program. Påmelding på påmeldingsskjema snarest og senest innen onsdag 30. januar.

Se full invitasjon og påmeldingsskjema her