Kretsens lov

§ 1 Formål

(1) Østfold Ishockeykrets (heretter kalt ØIHK) ble stiftet 24.04.1961, og har som formål å arbeide for ishockey- og kjelkehockeyidrettens utvikling innen kretsen og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Ishockeyforbund i alle spørsmål som gjelder ishockeyidretten innen kretsen.

LES HELE DOKUMENTET HER