Invitasjon til trener 1-kurs september 2017

Østfold Ishockeykrets inviterer til trener 1-kurs med oppstart 16. september. Instruktør er René Hansen.

Kursinnhold
Trener- og lederrollen, kommunikasjon, tekniske ferdigheter, situasjonsbestemte roller i forsvars- og angrepsspillet, regler og dommerens rolle, kjelkehockey, alderstilpasset trening, samt planlegging og gjennomføring av en treningsøkt. Kurset er en blanding av teori og praksis. Det kreves full deltagelse for å bestå kurset.

Påmelding og kursavgift
Påmelding gjøres samlet på klubbens vegne, av klubbens ansvarlige, og hver enkel deltager må registreres senest 9. september. Vi må ha minst 8 deltagere for å gjennomføre kurset, maks antall er 20. Dersom kurset er overbooket ved påmeldingsfristens utløp forbeholder vi oss retten til å plukke ut 20 deltagere. Kursavgiften er kr. 1.700,- pr. deltager, og faktura sendes klubben.

Klikk her for påmelding

Program
Lørdag 16. september 10:00-13:00 i Stjernehallen

10:00-10:15 Registrering, velkommen og kursinformasjon
10:15-11:45 Trener- og lederrollen og kommunikasjon
11:45-13:00 Tekniske ferdigheter: Skøyte-/kølleteknikk

Søndag 17. september 10:00-16:00 i Halden ishall
10:00-11:00 Tekniske ferdigheter i nærkampspill og situasjonsbestemte roller, back og forwardsspill
11:30-12:15 Alderstilpasset trening
12:30-13:30 Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt
14:00-15:30 Alderstilpasset trening + gjennomføring av en treningsøkt (praksis)
15:30 Oppsummering i garderoben etter endt økt
ff
Onsdag 20. september 17:00-20:00 i Halden ishall
17:00-18:00 Tekniske ferdigheter i nærkampspill og situasjonsbestemte roller                  
18:30-19:30 Situasjonsbestemte roller i angreps og forsvarsspill (praksis)
19:30 Oppsummering og evaluering
kj

Les mer om obligatorisk trenerutdanning.
Les mer om trener I og temaene ved kurset.

Husk utstyr til timene på is (praksis), samt noe å notere med og på til teoritimene. Ta gjerne med drikke og noe å bite i (spesielt søndag 17. september. Spørsmål kan rettes til Ole-Henrik Sørlie.

Velkommen på kurs!