Invitasjon til trener 1-kurs 2017

Østfold Ishockeykrets inviterer til trener 1-kurs i Halden ishall med oppstart 29. januar. Ny instruktør er René Hansen.

spray

Kursinnhold
Trener- og lederrollen, kommunikasjon, tekniske ferdigheter, situasjonsbestemte roller i forsvars- og angrepsspillet, regler og dommerens rolle, kjelkehockey, alderstilpasset trening, samt planlegging og gjennomføring av en treningsøkt. Kurset er en blanding av teori og praksis. Det kreves full deltagelse for å bestå kurset.

Påmelding og kursavgift
Påmelding gjøres samlet på klubbens vegne, av klubbens ansvarlige, og hver enkel deltager må registreres via DENNE LINKEN senest 25. januar. Vi må ha minst 10 deltagere for å gjennomføre kurset, maks antall er 15. Dersom kurset er overbooket ved påmeldingsfristens utløp forbeholder vi oss retten til å plukke ut 15 deltagere. Kursavgiften er kr. 1.700,- pr. deltager, og faktura sendes klubben.

Program
Søndag 29. januar 08:30-14:10

08:30-08:45 Registrering, velkommen og kursinformasjon
08:45-10:45 Trener- og lederrollen og kommunikasjon
11:00-12:00 Tekniske ferdigheter: Skøyte-/kølleteknikk
12:00-12:45 Lunsj
13:00-13:50 Tekniske ferdigheter: Skøyte-/kølleteknikk (praksis)
14:00-14:10 Oppsummering

Onsdag 1. februar 17:00-20:40
17:00-18:00 Tekniske ferdigheter i nærkampspill og situasjonsbestemte roller, back og forwardsspill
18:30-20:00 Situasjonsbestemte roller i angreps- og forsvarsspill (praksis)
20:30-20:40 Oppsummering
ff
Torsdag 2. februar 17:00-21:30
17:00-17:45 Alderstilpasset trening                       
18:00-19:00 Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt
19:30-21:00 Alderstilpasset trening + gjennomføring av en treningsøkt (praksis)
12:00-12:45 Lunsj
21:15-21:30 Oppsummering og avslutning
kj

Les mer om obligatorisk trenerutdanning.
Les mer om trener I og temaene ved kurset.

Husk utstyr til timene på is (praksis), samt noe å notere med og på til teoritimene. Ta gjerne med drikke. Spørsmål kan rettes til Ole-Henrik Sørlie.

Velkommen på kurs!