Innkalling til kretsting 2018

Ishockeyklubben Comet Halden Elite, Ishockeyklubben Comet Halden, IL Kråkene Moss Hockey Elite, IL Kråkene Moss Hockey Bredde, IL Sparta Ishockey Elite, IHK Sparta Sarpsborg, Stjernen Hockey Fredrikstad Elite, Stjernen Hockey Ung, Nedre Glomma Ishockeyklubb, Sarpsborg Ishockeyklubb, Varteig Ishockeyklubb, Borg Ishockeyklubb

Til ishockeyklubber i Østfold                                                                                                       15.2.2018

Østfold Ishockeykrets innkaller til årets kretsting tirsdag 29. mai 2018 kl. 18:30 i Idrettens Hus, Østfoldhallen.

 

Klubbene kan være representert etter følgende skala

0-50 medlemmer:                 1 representant

50-100 medlemmer:             2 representanter

100+ medlemmer:                3 representanter

 

Representanter må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldes ØIHK på vedlagte skjema senest 22. mai 2018. Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

 

Kretsstyrets medlemmer teller ikke som representanter for sin klubb. Pass på at klubben beholder sitt antall stemmer ved å sende rett antall representanter.

 

Forslag

Forslag som skal behandles på tinget må være kretsstyret i hende senest 15. mai 2018. Sendes pr e-post til jenny@ostfoldihk.no.

 

Dagsorden

Fullstendig sakliste og nødvendige saksdokumenter publiseres på www.ostfoldihk.no senest 22. mai 2018 under fanen ”om” på siden ”kretstinget”.

 

Valg

Kretsleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem ønsker å fortsette. Vi mangler da 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Nestleder er ikke på valg. For klubbenes del bør nye representanter komme fra Stjernen (2) og Comet (1). Og de må være mannlige i henhold til NIFs lov § 2-4.

Styreleder (eller den styreleder delegerer ansvaret til) i hver breddeklubb utgjør valgkomiteen, og styreleder i Stjernen og Comet må nå begynne arbeidet med å finne representanter. Styreleder i Moss og Sparta må avgjøre om klubben fortsatt ønsker sine representanter som stiller til gjenvalg, ev. presentere nye.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på jenny@ostfoldihk.no.

 

Med vennlig hilsen

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS

Jenny Karlstad-Solberg

Kretsleder

 

Innkalling for utskrift, samt fullmaktsskjema finner du her