Innkalling til kretsseriemøte 2017/2018

Østfold Ishockeykrets innkaller til det årlige kretsseriemøtet for de yngste lagene. Møtet er obligatorisk for lagleder og hovedtrener U8, U9 og U10. Ass. trenere, matriser, klubbledelse og andre er i tillegg hjertelig velkomne.

Bilde til sak2Lj

Formålet med møtet er at de som har påtatt seg tillitsverv skal tilføres kompetanse både med tanke på gjennomføringen av sine oppgaver i forbindelse med kretsserien, samt hvilke retningslinjer og regler som gjelder på dette nivået i vår idrett. Vi snakker om hva vi mener er viktig sportslig sett, og man vil også få bedre kunnskap om hvordan norsk hockey er organisert. Ikke minst har vi fokus på hva som er viktigst når det bedrives barneidrett – idrettsglede!

Tid og sted
Tirsdag 10. oktober kl. 18:30 i Idrettens Hus Østfoldhallen.

Tema
Oppstart og organisering, antall spillere og lag, arrangement, kampreglement og bestemmelser, gjennomgang av dommeregler m.m. Vi ønsker et aktivt møte med innspill og konstruktiv diskusjon.

Møteledere
Kretsleder Jenny Karlstad-Solberg og styremedlem Karina Krognes Tuva (ny ansvarlig for kretsserien).

Bekreftelse på oppmøte
Hver deltager må melde sin ankomst her: PÅMELDING

Laget skal til møtet ha en formening om hvor mange spillere de har og hvor mange lag de stiller med i serien.

Vel møtt!